สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมพิธีเปิดโครงการติวเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย UTCC TUTOR ติวทั่วไทย พิชิตมหาลัยในฝัน

วันที่ 2 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น.ส.ต.ต.ดร.นปดล นพเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก ร่วมพิธีเปิดโครงการติวเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย UTCC TUTOR ติวทั่วไทย พิชิตมหาลัยในฝัน ด้วย หอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดโครงการติวเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย โครงการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากหอการค้ภูมิภาคร่วมจัดโครงการเป็นจำนวน 16 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลำปาง จังหวัดนนทบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดราชบุรี จังหวัดปัตตานี จังหวัดสงขลา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดชลบุรี จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุตมศึกษาแก่นักเรียนระดับขั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และเพื่อสร้างการรับรู้และภาพลักษณ์ที่ดีแก่หอการค้าไทยและมหาวิทยาลั หอการค้าไทย โดยมี ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ ห้อง pibul216 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม