สพป.ตรัง เขต 1 จัดกิจกรรมเข้าแถว เคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ทุกวันจันทร์

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 น. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ สพป.ตรัง เขต 1 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวร้องเพลงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ พร้อมกล่าว คำปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริต และคำปฎิญาณองค์กรคุณธรรม เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยปฏิบัติตามคุณธรรมหลัก 5 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” ขององค์กรคุณธรรมต้นแบบ