ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนทุนและเยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนฟากท่าวิทยา

วันที่ 2 ธันวาคม 2566 ส.ต.ต.ดร. นปดล นพเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่เยี่ยมทุนพระราชทานในพระราชทานราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นักเรียนบ้านพักของโรงเรียนฟากท่าวิทยา และเยี่ยมบ้านนักเรียนพร้อมมอบถุงยังชีพให้กับนักเรียนจำนวน 3 ราย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนโรงเรียนฟากท่าวิทยา ทั้งพบปะ พูดคุยให้กำลังใจ ให้ข้อคิดแนวคิด ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ช่วยแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่ และมอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับครอบครัวนักเรียนอีกด้วย โดยมีนางภคพร สีกา ผู้อำนวยโรงเรียนฟากท่าวิทยา และคุณครูที่ปรึกษา ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้