สพป.พัทลุง เขต 2 ร่วมกิจกรรมยามเช้าหน้าเสาธง

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 08.20 น. นางสาวปวิชญา สินน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 พร้อมด้วย นายธวัช รัตนพันธ์ , นางอุบล หนูมาก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ร่วมกิจกรรมยามเช้าหน้าเสาธง โดยมี กิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ร้องเพลงจำขึ้นใจ และกล่าวปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2