สพม.เลย หนองบัวลำภู จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู มอบหมายให้ ดร.กชพร มณีพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สหวิทยาเขตหลักเมืองเลย ตามแนวคิด “หลักเมืองเลย หัตถศิลป์ถิ่นอีสาน  วิชาการก้าวไกล เทคโนโลยีล้ำสมัย ภูมิปัญญาไทยสู่สากล”

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการศิลปะการแสดงและทักษะด้านวิชาชีพ  เพื่อสนับสนุนผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการดำเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขตหลักเมืองเลย และเพื่อส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในสหวิทยาเขตหลักเมืองเลย เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา

การแข่งขันในครั้งนี้มีโรงเรียนในสหวิทยาเขตหลักเมืองเลยเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 13 โรงเรียน และโรงเรียนเครือข่ายจำนวน 3 โรงเรียน รวม 16 โรงเรียน  มีกิจกรรมการแข่งขั้นทั้งหมด 192  กิจกรรม มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันจำนวน  1,918 คน  คณะกรรมการตัดสิน 354 คน  กรรมการภายนอก 25 คน โดยใช้สถานที่แข่งขัน ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม และโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา

……………………………………………….

ขอขอบคุณภาพข่าวเลยพิทย์นิวส์ เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนเลยพิทยาคม

ลิงค์ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

ชุดที่ 01 https://photos.app.goo.gl/bnLAuHw1oDeTrVtF7

ชุดที่ 02 https://photos.app.goo.gl/34xFU48rzcsCoh7JA

ชุดที่ 03 https://photos.app.goo.gl/sU2vdnGZYF5KS5WDA

ลิงค์ชมคลิปข่าว https://youtu.be/M9ddKGh4qSI