สพป.พัทลุง เขต 2 ประชุมบุคลากรในสังกัด ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. นางสาวปวิชญา สินน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานในการประชุมบุคลากรในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ครั้งที่ 2/2566 พร้อมด้วย นายธวัช รัตนพันธ์ , นางอุบล หนูมาก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสังข์หยด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 โดยนางสาวปวิชญา สินน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ได้มอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการขับเคลื่อนงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2  พร้อมทั้งจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 และรับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนางานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ต่อไป