สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ร่วมการประชุมสัญจร ผู้บริหารพบเพื่อนครู กลุ่มโรงเรียนบางเสาธง

๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมสัญจร ผู้บริหารพบเพื่อนครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ กลุ่มโรงเรียนบางเสาธง ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

หัวข้อที่มีการบรรยายในการประชุมมีดังนี้

“จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน” โดย นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ “การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อการศึกษาอย่างมีคุณภาพ” โดย นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ “การบริหารงานบุคคล” โดยนางสาวสนธยา ผลหมู่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สมุทรปราการ เขต ๒