สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เข้าตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคารเรียนและโรงอาหาร ที่ถูกพับงบประมาณ ไปโดยผลของกฎหมาย ณ โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่

๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เข้าตรวจเยี่ยม มอบกำลังใจ และติดตามการก่อสร้างอาคารเรียน จำนวน ๑ หลัง โรงอาหารจำนวน ๑ หลัง ที่ถูกพับงบประมาณไปโดยผลของกฏหมาย พร้อมให้คำแนะนำปรึกษาในการดำเนินการ ณ โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

ภาพ: ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่