สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ลงพื้นที่ติดตามกรณีเด็กตกหล่น ตามนโยบายสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการพาน้องกลับมาเรียน

๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ความปลอดภัย สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ และนักสังคมสงเคราะห์ พมจ.สมุทรปราการ ลงพื้นที่ติดตามกรณีเด็กตกหล่น ตามนโยบายสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการพาน้องกลับมาเรียน ตามวาระเร่งด่วนเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ สพฐ. ณ บ้านพักนักเรียน ซอยกิ่งแก้ว ๓๑/๑ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ