สพม.ลำปาง ลำพูน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศธ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 นางนภาพร พงษ์ขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน มอบหมายให้ นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ นายสัมฤทธิ์ กอไธสง และนางสาววิไลวรรณ ยะสินธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศธ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุม ศาลากลางจังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน