สพป.สุโขทัย เขต 2 สรรหาพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติงานที่กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2มีผู้เข้าสอบจำนวนทั้งสิ้น 57 คนโดยมี ดร.วรรณที ศรีโนนยาง ผู้อำนวยกรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เป็นประธานในการดำเนินการสรรหาในครั้งนี้ซึ่งได้ดำเนินการสอบข้อเขียน วันที่ 2 ธันวาคม 2566 และ สอบสัมภาษณ์ วันที่ 3 ธันวาคม 2566ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายสุวิทยา พรมอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) อนุเคราะห์สถานที่ในการดำเนินการจัดสอบ ณ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก…(มณีวรรณ..ภาพ/ข่าว)