สพฐ. ร่วมทำบุญตักบาตร และทำกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วย นางเกศทิพย์ ศุภวานิช  รองเลขาธิการ กพฐ. นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธํารง ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. รวมถึงข้าราชการและบุคลากรสังกัด สพฐ. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ณ บริเวณสนามหญ้าด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการ โดยมี พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) รวมถึงผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในพิธี ประกอบด้วย พิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ พิธีสวดพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ “โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” เป็นต้น

ทั้งนี้ ด้วยวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดทุกภาคส่วน ตระหนักถึงความสำคัญของวันดังกล่าว จึงได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และได้ร่วมกันแสดงถึงความจงรักภักดี และน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อให้บุคลากร ข้าราชการทุกหมู่เหล่า ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และประชาชนจิตอาสา ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมที่เสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคี แสดงออกถึงความจงรักภักดี ตลอดจนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี โดยผู้บริหารของ สพฐ. อาทิ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธํารง ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. รวมถึงผู้อำนวยการสำนัก ข้าราชการและบุคลากร สพฐ. ได้เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาบำเพ็ญ เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดยพร้อมเพรียงกันด้วย