สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 08.15 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ สิบเอกสมเกียรติ บุญสูงเนิน,นายสมใจ ผิวสา รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ แผ่เมตตา ร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา และกล่าวปฏิญาญาเขตสุจริต ด้วยความจงรักภักดีสถาบัน่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และให้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพร้อมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ จากนั้นได้พบปะแจ้งข้อราชการและภารกิจงานของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ณ บริเวณหน้าอาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3