สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและรับชมการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย    เนื่องในโอกาส พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562   ของจังหวัดชัยภูมิ 

วันที่ 5 พฤษภาคม 2562   เวลา 9.00 น. นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3   ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด   ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและรับชมการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย    เนื่องในโอกาส พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562   ของจังหวัดชัยภูมิ   ณ  บริเวณพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ (หลังเก่า)

 

ศิริรัตน์ หาญเวช