โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม.เลยหนองบัวลำภู มอบทุนการศึกษานักเรียน 30,000 บาท

เมื่อเร็ว ๆนี้ นายณัฏฐ์ณชัย เบี้ยวเก็บ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู เป็นตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู มอบเงินจากกองทุนการศึกษาพิเศษให้นักเรียนที่เรียนดี และผู้ปกครองขาดความพร้อม จำนวน 3 ทุน ๆละ 10,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท #กองทุนการศึกษาโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร

………………………………………………..

นางสาวกนิษฐา  ศรีหริ่ง เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร / รายงาน