โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม.เลย หนองบัวลำภู รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) 

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2566 นายประวิทย์ บุญเต็ม ผู้อำนวยการโรงเรียนนาวังศึกษาวิช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลยหนองบัวลำภู รับมอบหมายให้ นางสาวสุภาพร ทอนวงค์ยา หัวหน้างานอนามัยและประกันภัย โรงเรียนนาวังศึกษาวิช นำนักเรียนเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV)  ในโอกาสที่ นายชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ลงพื้นที่ตรวจราชการในการประชุม ครม. อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี)  ณ โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบาย Quick Win เร่งรัดฉีดวัคซีนเอชพีวี (HPV) ในกลุ่มเป้าหมาย นักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงชั้นอุดมศึกษาปีที่ 2 (หรืออายุ 13 – 20 ปี) หรือ เทียบเท่า หรือหญิงไทย อายุ 13 – 20 ปี ที่ยังได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ โดยเน้นบริการฉีดวัคซีนเข็มที่ ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายก่อน ทั้งนี้ยังคงให้วัคซีน HPV จำนวน 2 เข็ม ตามสิทธิประโยชน์ต่อไป โดยกำหนด เป้าหมายการให้บริการอย่างน้อย 1 ล้านโดส ใน 100 วันแรก (วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2566-2 มกราคม พ.ศ. 2567) เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส HPV ในกลุ่มเป้าหมาย เพื่อลดการเจ็บป่วย และเสียชีวิตด้วย มะเร็งปากมดลูกในหญิง

…………………………………………………..

นายชัยวิชิต  พรมแพง  เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนนาวังศึกษาวิช / รายงาน