โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม.เลย หนองบัวลำภู จัดค่ายภาษาจีนและค่ายภาษาอังกฤษห้องเรียนพิเศษ

ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม  2566 โรงเรียนภูเรือวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมค่ายภาษาจีนและค่ายภาษาอังกฤษห้องเรียนพิเศษ  โดยมีนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1-ม.6 เข้าร่วมกิจกรรม 118 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มเติม มีทักษะและประสบการณ์ตรงในการฝึกทักษะทางด้านภาษาจีนและภาษาอังกฤษ  โดยวิทยากรจาก บริษัท เอสพีเอ็น บ้านภาษา จำกัด

………………………………………………….

นางดาวใจ  ทำทิพย์ เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนภูเรือวิทยา / รายงาน