โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ สพม.เลย หนองบัวลำภู จัดกิจกรรม“ส่งสื่อ ถึงมือน้อง” กาชาดหัวใจครู

ระหว่างเมื่อวันที่ 1-2 ธันวาคม 2566 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู นำโดย นายดิเรก ศรีโยธา ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ พร้อมด้วยครูอาสา ยุวกาชาด จำนวน 3 คน นักเรียนแกนนำอาสายุวกาชาด และนักเรียนดนตรีอาสา จำนวน 40 คน ไปจัดกิจกรรม ค่าย “ส่งสื่อ ถึงมือน้อง” ปีที่ 3 ต่อยอดโครงการลมหายใจของชุมชน “กาชาดหัวใจครู” เพื่อเด็กและเยาวชนไทยอ่านออกเขียนได้ ปีที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านพองหนีบ อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย สพป.เลย เขต 2 โดยมี นายเริงชัย อาญาเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีเลิศ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพองหนีบ พร้อมคณะครู ตัวแทนชุมชน และนักเรียน ให้การต้อนรับ

กิจกรรมนี้จัดขึ้น เพื่อนำสื่อการเรียนรู้ไปมอบให้โรงเรียนบ้านพองหนีบ และเพื่อเสริมสร้างความเป็นจิตอาสาให้สมาชิกชมรมอาสายุวกาชาดได้นำความรู้และทักษะ ด้านภาษาไทยไปถ่ายทอดให้กับเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา ผ่านกิจกรรมโครงการค่าย 3 ฐาน ประกอบด้วย ฐานเพื่อสอนน้อง  ฐานอ่าน-เขียนภาษาไทย และฐานกิจกรรมนันทนาการ

ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านพองหนีบ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ภูเขาติดกับอุทยานแห่งชาติภูกระดึง โรงเรียนตั้งอยู่หมู่บ้านพองหนีบ หมู่ที่ 6 ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย โรงเรียนอยู่ห่างจากตัวอำเภอภูกระดึง ระยะทาง 30 กิโลเมตร

………………………………………..

สมควร ศรีโยธา  เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ / รายงาน