สพป.ชุมพร เขต 1 เยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือนักเรียน กรณีบ้านพักอาศัยถูกไฟไหม้

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 11.00 น.ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวกัญณัฏฐ์  ทับเกตุ  รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1,  นายวิทยา  ทิพย์มงคล  ผอ.โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ,  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ สพป.ชุมพร เขต 1  ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ เด็กชายชโนดม  นามโชติ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนวัดบางลึก  อำเภอเมืองชุมพร กรณีบ้านพักอาศัยไฟไหม้เสียหายเกือบทั้งหลัง  พร้อมมอบเงินช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 3,000 บาท  เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนและครอบครัวนักเรียนเป็นการเบื้องต้น ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ได้ดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือนักเรียนรายดังกล่าวต่อไป