ประชุมคณะกรรมการการเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 นายจักรกฤษณ์  ศิริวัฒน์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการการเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาการเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมเขางุ้ม สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง