สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เตรียมจัดงานประจำปีและงานกาชาด 2567

นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายสุบรรณ ลาสา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1  ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี 2567 ภายใต้ชื่อ “รับแสงแรกแห่งตะวัน 4 มหัศจรรย์ @ อุบลฯ” เพื่อจัดหารายได้ช่วยกิจการสาธารณกุศล กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า OTOP ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ โดย นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี : ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ ข่าว / ศราวุฒิ ขันเงิน ภาพ