สพป.ชัยภูมิ เขต 1 บรรจุและแต่งตั้งฯ ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 5 

วันที่ 6  ธันวาคม  2566  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ดำเนินการรับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ครั้งที่ 5 จำนวน 19 อัตรา 4 สาขาวิชาเอก (ภาษาไทย 14 อัตรา,สังคมศึกษา 3 อัตรา,นาฎศิลป์ 1 อัตรา,คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา, ณ ห้องประชุมสาคะริชานนท์   โดยมี ส.ต.ท.จรัญ  ชูชื่น รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พบปะให้โอวาท แสดงความยินดีพร้อมทั้งให้ข้อคิดแนวทางในการปฏิบัติงานราชการตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ในการนี้มีนายอภิชาติ พรหมฝาย ผอ.กลุ่มนิเทศฯ  น.ส.สมทรง พรหมณี ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมพบปะให้ข้อคิดในการปฏิบัติงานและบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคลให้คำแนะนำในการกรอกทะเบียนประวัติ (กพ.7) ก่อนให้รับหนังสือส่งตัวเพื่อไปรายงานตัวปฏิบัติหน้าที่การสอน ณ สถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุฯ