สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มอบหมายให้ นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยนางดวงพร ไตรเสนีย์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นายนิวัฒน์ แก้วเพชร เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมการประเมินฯ ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชันภูมิ เขต 3