ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายธีระศักดิ์ พลนาคู  ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 1 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนในสังกัดพื้นที่ อ.คอนสวรรค์  ได้แก่โรงเรียนบ้านโนนพันชาติกุดโดน โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยา  โรงเรียนบ้านโปร่งคอง (ประชาวิทยาคาร) โรงเรียนบ้านโปร่งโก โรงเรียนดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์  โรงเรียนบ้านหนองโนน้อย โรงเรียนบ้านนาโจด   โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “เรียนดี มีความสุข” นโยบายของเลขาธิการ กพฐ. และนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลงสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา