สพม.เชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 4  – 8  ธันวาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ มอบหมายให้ ดร.ปริศนา วรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ดร.ดนัยรัตน์ กาศเกษม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ และนักวิชาการการศึกษา สพม.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด เพื่อให้กำลังใจและรับฟังปัญหา ความต้องการ ในด้านการบริหาร 4 ฝ่าย รวมถึงการดำเนินการด้านความปลอดภัยของสถานศึกษา และกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน