เยี่ยมให้กำลังใจการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก

นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียน     ขนาดเล็ก ของกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๑ โดยได้เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมความปลอดภัยบริเวณโดยรอบโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านง้าง และโรงเรียนบ้านมะค่า อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจการบริหาร จัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ณ โรงเรียนบ้านง้าง และโรงเรียนบ้านมะค่า อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๑ โดยมี นายชวลิต ชุมพลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะค่า คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมความปลอดภัยบริเวณโดยรอบของโรงเรียน (อภิรักษ์ จันทวี : ภาพ)