สพป.อุบลราชธานี เขต 1 วิจัยพัฒนาพื้นที่นวัตกรรม

นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมสรุป การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) กรอบการวิจัย “การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ และสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษานำร่อง โดยมีคณะกรรมการฝ่ายวิจัยเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ในวันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี : ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ ข่าว /ศราวุฒิ ขันเงิน ภาพ