สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ นางพร้อมบุญ รักษ์สุระ นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องประชุม สพป.สมุทรปราการ เขต ๒