สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 6

นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม นายเข็มพรชัย ทองน้อย นายอภินันทิชัย แกระหัน นายสุบรรณ ลาสา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย และหัวหน้ากลุ่มงาน รับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 6 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 โดย ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. และคณะผู้บริหารได้ชี้แจงการบริหารอัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โดยบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกัน และบูรณาการกระบวนการลดภาระงานครูในโรงเรียนขนาดเล็ก จากนั้น นำนโยบายที่ได้รับมาประชุมหารือข้อราชการ เพื่อกำหนดเป้าหมาย และมอบหมายงานเพื่อขับเคลื่อนนำสู่การปฏิบัติโดยเร่งด่วนต่อไป ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี : ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ ข่าว /ศราวุฒิ ขันเงิน-รัชดาภรณ์ มะหิพันธ์ ภาพ