คณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567   

วันที่ 7  ธันวาคม พ.ศ. 2566 นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ปีการศึกษา 2567 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ครั้งที่ 1/2566 มีรอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ผอ.สกร.จ.สุราษฎร์ธานี ผอ.สำนักการศึกษาฯ อบจ.สุราษฎร์ธานี ผอ.วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและบุคลากร ร่วมกันพิจารณา ณ ห้องประชุมธราดล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร