สพม. ลำปาง ลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 นางนภาพร พงษ์ขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน มอบหมายให้ กลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มส่งเสริมทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิด ณ วัดปงสนุก ตําบลหัวเวียง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง