สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการ Admin เครือข่ายและโรงเรียนขยายโอกาสเพื่อใช้ข้อมูลและนำเข้าข้อมูลในระบบบริหารการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566  เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธาน มอบนโยบาย และบรรยายพิเศษ การประชุมคณะกรรมการ Admin เครือข่ายและโรงเรียนขยายโอกาสเพื่อใช้ข้อมูลและนำเข้าข้อมูลในระบบบริหารการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วย สิบเอกสมเกียรติ  บุญสูงเนิน รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประธานคณะกรรมการฯ , นายสมพร  พุฒกาง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมฯ เพื่อทำความเข้าใจในการใช้ระบบโปรแกรมและลงระบบข้อมูลในการเตรียมความพร้อมการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์
โดยมีศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูที่รับผิดชอบระบบข้อมูลของเครือข่ายโรงเรียน ครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และครูโรงเรียนที่เป็นสนามแข่งขัน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจัตุภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 3