สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้นตัวแทนจังหวัดชัยภูมิ แข่งขันคีตมวยไทย ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 

วันที 7 ธันวาคม 2566 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 โดยท่านนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยสิบเอกสมเกียรติ บุญสูงเนิน รองผู้อำนวยการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 3,000.- บาท ให้กับนายภวัต สามผ่องบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ แข่งขันประกวดคีตะมวยไทย (ทีมนักเรียน 6 คน) ระดับมัธยมศึกษา เป็นตัวแทนจังหวัดชัยภูมิ ในมหกรรมทักษะวิชาการและอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย  ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 ชิงถ้วยประทาน 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม