โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ รางวัลชมเชย“สื่อสร้างสรรค์พหุวัฒนธรรมพื้นที่ชายแดนใต้”

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, แท่นบรรยาย และ ข้อความ

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 นักศึกษาโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ได้รับรางวัลชมเชยในงานประกาศผลและมอบรางวัลผู้นำเยาวชนผลิตคลิปหัวข้อ “สื่อสร้างสรรค์พหุวัฒนธรรมพื้นที่ชายแดนใต้”ภายใต้โครงการ “สื่อสร้างสรรค์ สานฝันเยาวชน” ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2566 ซึ่งมีตัวแทนจากจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา จังหวัดละ 5 ทีม รวม 20 ทีม โดย พลโทธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.5 กอ.รมน. เป็นประธานแถลงข่าวผลงานของเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสื่อสร้างสรรค์สานฝันเยาวชน จชต. โดย ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กอ.รมน. ณ โรงแรม Southern view Hotel Pattani จังหวัดปัตตานี

กลุ่ม YRS New Gen พลังคนรุ่นใหม่สร้างสรรค์สื่อเยาวชน

นางสาวฐิติวรดา ขุนทิพย์มาก นางสาวพัฒน์นรี รองสวัสดิ์ นางสาวสุภัสสรา ยกฉวี นายธนากร แก้วสมบูรณ์

ครูที่ปรึกษา : ว่าที่ ร.ต.สุทธิพงศ์ โหดหมาน นายสหรัฐ บัวทอง

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพ/ข่าว ปชส.โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์