โรงเรียนคูเต่าวิทยา เข้ารับการอบรมการสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2566

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ วัด

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 นายฮาดี บินดู่เหล็ม ผู้อำนวยการโรงเรียนคูเต่าวิทยา มอบหมายให้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน นำนักเรียนเข้ารับการอบรมการสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2566
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2566 นี้ ซึ่งได้รับความเมตตาจาก พระมหาธวัชชัย เจ้าอาวาสวัดชลธารประสิทธิ์ (วัดใหม่) พร้อมด้วยพระใบฎีกาสมสักดิ์ ฐิตคุโณ เจ้าอาวาสวัดนารังนก เป็นพระวิทยากรบรรยายธรรมศึกษา และมีคุณครูทำหน้าที่ควบคุมดูแลนักเรียนตลอดการอบรม

ภาพ​ : ณัฐชา แสงศรี
ข่าว​ : ธีรวัฒน์ ขรัวทองเขียว