สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ประชุมชี้แจง แนวทาง ขับเคลื่อน ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานในระบบติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 ที่ห้องประชุมเขางุ้ม สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง นายถาวร  เวชจันทร์ พร้อมด้วยนายจักรกฤษณ์  ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ผู้อำนวยการกลุ่ม /หน่วยและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมการชี้แจงแนวทาง ขับเคลื่อน ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานในระบบติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ 2567 ผ่านระบบออนไลน์ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการรายงานในระบบให้ถูกต้องเข้าใจตรงกัน  โดยมี ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานเปิดการประชุม