สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ปีการศึกษา 2567

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ปีการศึกษา 2567 เพื่อพิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567  ตามที่ สพฐ.กำหนด ณ ห้องประชุมเขาทอย สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง