เยี่ยมให้กำลังใจการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก

นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียน     ขนาดเล็ก คือ โรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔ โดยได้เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมความปลอดภัยบริเวณโดยรอบโรงเรียน

เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจการบริหาร จัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก คือ โรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔ โดยมี นางสาววชิรารัตน์ พุ่มพวงโชติพัฒน์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมความปลอดภัยบริเวณโดยรอบของโรงเรียน (อภิรักษ์ จันทวี : ภาพ)