สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มอบหมายให้นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วยและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง   เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยรูปแบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมพระเทพภาวนาวิกรม วิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1