สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานในระบบติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 7 ธันวาคม 2566 ที่ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวธรรศญา หล่าอุดม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานในระบบติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ทราบขั้นตอนการดำเนินงานในระบบติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) สามารถนำข้อมูลของโครงการเข้าสู่ระบบได้อย่างถูกต้อง ทันตามระยะเวลาที่กำหนด โดยมี นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว