การประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย สิบเอกสมเกียรติ บุญสูงเนิน รองผอ.สพป.ชัยภูมิเขต 3 ได้พบปะให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีนางสาวภิตินันท์ สินธุพันธ์ประทุม นักวิชาการแรงงาน ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนปฏิทินการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการฯเพื่อเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้กับเด็กนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบภาคบังคับ ได้นำไปใช้ประกอบอาชีพ มีรายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำทาง ผู้เข้าร่วมประชุมคือ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด และสถานศึกษาเอกชนในพื้นที่ จำนวน 49 โรงเรียน รวม 94 คน  ณ ห้องประชุมจัตุภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 3