สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภุมิ เขต 3 มอบหมาย นายสมใจ ผิวสา รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยนายสมพร พุฒกาง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผ่านระบบ Zoom meeting  ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3