ศูนย์ความปลอดภัย สพป.ชย.3 (ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน) ได้ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน กรณีนักเรียนประสบปัญหาด้านสุขภาพ

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 14.30 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้นางสาวจริยา รัตนพิทักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ความปลอดภัย สพป.ชย.3 (ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน) ได้ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน กรณีนักเรียนประสบปัญหาด้านสุขภาพ(ผิวหนังมีตุ๋มพุพองขึ้นตามร่างกายเป็นจำนวนมาก) พร้อมนำเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบให้กับนักเรียน ราย เด็กหญิงกัญญารัตน์ เดชขุนทด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ