สพป.ระยอง เขต ๒ จัดพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายธีระยุทธ อุ่นวิเศษ ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถทางด้านวิชาการ งานฝีมือ และทักษะชีวิตด้านต่างๆ และสนับสนุนผู้บริหาร ครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในงานศิลปหัตถกรรม โดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายโรงเรียนที่ร่วมเป็นเจ้าภาพสถานที่ในการแข่งขัน ดังนี้ เครือข่ายการศึกษาสุนทรภู่ เครือข่ายการศึกษาอริยมงคล เครือข่ายการศึกษาแกลงบูรพา เครือข่ายการศึกษากรมหลวงชุมพรฯ เครือข่ายการศึกษาวังจันทร์ และเครือข่ายการศึกษาเขาชะเมา ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนวัดหนองกันเกรา เป็นสถานที่จัดพิธีเปิดการแข่งขันในครั้งนี้ โดยการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗ – ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ (สามารถดูภาพกิจกรรมได้ที่ https://shorturl.asia/qFscV)