สพม.เลย หนองบัวลำภู ลงพื้นที่ให้กำลังใจและมอบเงินกองทุนสะพานบุญ สพม.19 ช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนธาตุพิทยาคม

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู พร้อมด้วย นายสุวิทย์ เพียรชนะ นายอาณัติ ผาพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู และผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนธาตุพิทยาคม ลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่อาศัยอยู่บ้านตามลำพัง 2 คน ณ บ้านน้ำพร ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

เพื่อให้กำลังใจนักเรียนและได้มอบเงินจากกองทุนสะพานบุญช่วยเหลือ และเครื่องใช้อุปโภคบริโภคให้กับนักเรียน รวมทั้งศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียน การรับทราบเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ครอบครัว ฐานะทางการเงิน ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและเรื่องอื่นๆที่สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือ แก้ไข หรือส่งเสริมนักเรียนทั้งในด้านการศึกษาและด้านอื่น ๆได้ถูกต้องและเหมาะสม