สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จัดทำ Model แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2567-2570

นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมจัดทำ Model แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2570 เพื่อจัดทำแผนให้มีความสอดคล้องกับแผนทั้ง 3 ระดับ และแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และของ สพฐ. ให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานและขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาต่อไป โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ในวันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี : ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ ข่าว / ศราวุฒิ ขันเงิน ภาพ