สพฐ. รับมอบทุนสนับสนุนการก่อสร้างโรงอาหาร โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2566 (ปีที่ 3)

สพฐ. รับมอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างโรงอาหาร โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2566 (ปีที่ 3)

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานรับมอบทุนสนับสนุนการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2566 (ปีที่ 3) จาก มร.อิชิโระ ซะกะกุระ รองประธานกรรมการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ พร้อมคณะ โดยมี นางสาวสุชาดา สภาพงศ์ รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสำนักอํานวยการ ผู้บริหาร และผู้แทนโรงเรียนที่รับมอบเงินสนับสนุนฯ สังกัด สพฐ. เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

เนื่องด้วยมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ และสำนักงานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดําเนินงานโครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” โดยคณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้พิจารณาอนุมัติโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร จำนวน 10 โรงเรียน รวมมูลค่า 22 ล้านบาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดพิธีรับมอบเงินสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2566 (ปีที่ 3) ขึ้น เพื่อมอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างโรงอาหารให้แก่โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ดังกล่าว

สำหรับโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่โต๋ สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 โรงเรียนบ้านหนองซน สังกัด สพป.นครพนม เขต 2 โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 3 โรงเรียนบ้านกุดยาง สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2 โรงเรียนบ้านนาไฮ (ประชาอุปถัมภ์) สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สังกัด สพป.เลย เขต 2 โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ (บรรพตานุสรณ์) สังกัด สพป.นครสวรรค์ เขต 1 โรงเรียนบ้านดอนมะกอก สังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 และโรงเรียนบ้านเขาตาว สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2