สพป.ราชบุรี เขต 1 ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จ.ราชบุรี

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อาสาสมัครส่วนกลางโครงการกองทุนการศึกษา ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดราชบุรี โดยมีนายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ คณะครู และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ โดยผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) โรงเรียนรุจิรพัฒน์ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) โรงเรียนบ้านตะโกล่าง และโรงเรียนสินแร่สยาม ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่าย และรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เพื่อไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งการยกระดับคุณภาพทางการเรียนของผู้เรียน ต่อไป