สพป.ภูเก็ต นำนักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาเข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายอุมัธ สวาหลัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต นำนักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาเข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ สถานศึกษาและนักเรียนของจังหวัดภูเก็ต ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ดังนี้ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โรงเรียนวิทยาสาธิต โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ-ก้องอนุสรณ์” นางสาวกัญญาวีร์ วงศ์ธนวิรุฬห์ โรงเรียน ภูเก็ตไทยหัวอาเชียนวิทยา