โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี จัดกีฬานักเรียน “ดอกบัวเกมส์” ส่งเสริมให้นักเรียน ได้แสดงความสามารถ และกล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพพลานามัยของนักเรียนให้แข็งแรงสมบูรณ์ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ห่างไกลจากยาเสพติด

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ที่โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี เขต ๑ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน“ดอกบัวเกมส์” ประจำปี ๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี โดยมีนายอภิชัย เสนาโยธี ผู้อำนวยการสำนีกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ นายสมเกียรติ มาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี และผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนร่วมพิธีเปิด เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ได้แสดงความสามารถ และกล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพพลานามัยของนักเรียนให้แข็งแรงสมบูรณ์ สร้างคุณลักษณะ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และสร้างภูมิคุ้มกัน ห่างไกลจากยาเสพติด

โดยมีการจัดขบวนพาเหรดของนักเรียนไปในใจกลางย่านเศรษฐกิจเพื่อให้ประชาชนได้เห็นถึงความสามารถ ความน่ารัก ความพร้อมเพรียงของเด็กนักเรียน โดยมีการจัดขวนเป็น ๔ สี ในแต่ละสี ก็งัดกลยุทธ์ ดึงจุดเด่นของสีตนเองออกมาแสดงออกผ่านทางการจัดขบวน ใช้ตัวการ์ตูน ที่ชื่นชอบ ของเด็กๆ เป็นตัวแทนสี อย่างเช่น สีเขียว แทนด้วยตัวการ์ตูน Slytherin (สลิธีรีน)เป็นพ่อมดผู้ทรงอิทธิพลในยุคที่ก่อตั้งโรงเรียน Hogwarts มีพลังอำนาจเวทมนต์สูงมาก ในภาพยนตร์ Harry Potter จะนำขบวนโดยพ่อมด และมีป้ายรณรงค์การต่อต้านยาเสพติด เพื่อปลูกฝังค่านิยมไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ทุกรูปแบบ สีแดง แทนด้วย Red Pirates จากเรื่อง One piece  ในขบวนสื่อสื่อถึง โจรสลัดชุดแดง ขวัญใจเด็กๆ   สีชมพู แทนด้วย Pink Panther แมวสีชมพู จากซีรีย์การ์ตูนชื่อดัง และสีเหลือง Wonder Yello แสดงเมืองแห่งความฝัน มีเจ้าหยิงและเจ้าชาย ดึงดูดความสนใจของเด็กๆ สร้างสีสัน ในขบวน พาเหรด และแสดงให้ผู้ปกครองเห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ ของเด็กนักเรียนด้วย